1. Tegevusvaldkond ja tingimused

1.1. Tingimused kehtivad kõikidele isikutele ja dzsmarket.ee kaubanduskeskkonna omanikele kõikides nendes õigussuhetes, mis tekivad kaupade ostul läbi dzsmarket.ee. kaupluse.

1.2. Seoses dzsmarket.ee kaupluse arenguga ning efektiivsema ja ohutuma kasutamise eesmärgil on DZS Hooldus OÜ-l õigus teha käesolevatesse tingimustesse ja hinnakirjadesse muudatusi . Tingimustesse ja hinnakirja tehtavad parandused avaldatakse dzsmarket.ee veebisaidil. Tingimustesse ja hinnakirja tehtavad parandused jõustuvad vastavate paranduste avaldamise hetkest dzsmarket.ee veebisaidil.

1.3. Müüja andmed:
DZS Hooldus OÜ,
Reg.nr. 12296891
Aadress: Angerja tn 8-2 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10412
Tel. (+372) 54 300 364
E-mail: info@dzsmarket.ee

2. Hinnad

2.1. www.dzsmarket.ee internet-kaupluses toodud hinnad on kehtivad õigeaegseks tasumiseks.

2.2. Kõik internet-kaupluses olevad hinnad on märgitud eurodes (EUR) ning sisaldavad käibemaksu 20 %.

 

3. Kaubad

3.1. DZS Hooldus OÜ teostab Euroliidu ladudest tagastatava maailmabrändiga kauba tarnet. Osal kaupadest on originaalpakend ning on kasutamata. Eesti Vabariigi seaduse kohaselt ei või müüdavat kaupa klassifitseerida uue kaubana. Osal kaupadest võivad olla pisidefektid või puuduvad detailid. DZS Hooldus OÜ teostab kauba/kaupade müüki lõpptarbijale 14 päevase garantiiga ostu hetkest arvates.

3.2. dzsmarket.ee kaupluses esitletud kaupadel on erinev kvaliteedikategooria ning need jaotatakse 3 tüübiks – A-B-C:

A – uus ja kasutamata kaup
B – vähekasutatud kaup
С – defektiga kaup

3.3. dzsmarket.ee kaupluses esitletud kaubad on tavapäraselt olemas. Kauba olemasolu ei garanteerita, kuna kaup võib olla välja müüdud, täpsustamiseks on vaja võtta ühendust müüjaga lepingus märgitud kontaktandmetel.

3.4. Kui Klient avaldab tellimuse, kuid selgub, et toodet Müüjal ei ole, ei saa DZS Hooldus OÜ kauplus antud tellimust täita. Sel juhul tagastatakse Kliendile ostu täishind kohe peale kauba puudumise avastamist.

3.5. Internet-kaupluses kujutatud toodete fotod kannavad vaid illustratiivsetet eesmärki ning võivad tahtmatult erineda Toote faktilisest välisilmest.

 

4. Ostud

4.1 Internet-ressurss dzsmarket.ee ei ole täisväärtuslik internet-kauplus, see on vitriin-ressurss, millele paigutatakse kaubad nendega tutvumiseks.

4.2. Tellimuse vormistamiseks ja kauba ostu sooritamiseks peab Klient isiklikult tulema aadressil (Paavli 5 hoone 1, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harjumaakond 10412) asuvasse DZS Hooldus OÜ lattu või siis tasuma kauba eest esitatud arve põhjal.

4.3. Kauba eest tasumise järgselt annab dzsmarket.ee kauplus selle üle tellijale või siis saadab kauba Kliendi poolt märgitud aadressile.

4.4. Tellija on kohustatud esitama tõest infot, mis on vajalik tellimuse täitmiseks selle vormistamisel.

4.5. Müüa ei kanna vastutust tellimuse täitmise võimatuse eest Kliendi poolt esitatud ebaõigete andmete või sellega seotud muude tagajärgede tõttu.

 

5. Maksmise viisid

5.1. Kauba eest võib kaupluses dzsmarket.ee tasuda kahel viisil – sularahas vastavalt esitatud arvele või pangaülekandega.

5.2. Müüjal ei ole juurdepääsu Kliendi pangarekvisiitidele ja krediitkaardi rekvisiitidele.

 

6. Kauba tagastamine ja asendamine

6.1. Kliendi poolt ostetud kaup kuulub tagastamisele vaid järgmistel juhtudel:
a) 14-päevase garantiiaja jooksul (purunemise või vigastumise korral);
б) kui kaup ei vasta dzsmarket.ee saidil märgitud omadustele

6.2. Tagastamise/asendamise avaldus tuleb esitada Müüjale 14 päeva jooksul ostu sooritamise hetkest. Tagastamisvalduse võib vormistada järgmisel viisil:
Tagastada kaup DZS MARKET (Paavli 5 hoone 1 Põhja-Tallinna linnaosaTallinn, Harjumaakond 10412) kauplusesse eelneval kokkuleppel, saates sellekohase vabas vormis e-kirja aadressile info@dzsmarket.ee.

6.3 Garantiijuhtumi korral on kauplusel dzsmarket.ee õigus asendada kaup analoogilise vastu. Juhul, kui analoogilist kaupa dzsmarket.ee laos ei ole, on kliendil õigus valida teine kaup/kaubad tagastatava (garantiikauba) kauba ekvivalentses summas.

6.4. Tellimuse tagastamisel punkti 6.1. alusel, tagastab Müüja Ostjale Kokkuleppe alusel saadud täissumma, muuhulgas Kliendi poolt tasutud tellimuse kohaletoimetamise hinna. Ostu ja tellimusele lisatud kohaletoimetamise hinna osalisel tagastamisel võib Müüja hüvitada kohaletoimetamise hinna proportsionaalselt tagastatud kaupade arvule.

6.5. Ostja peab tagastama garantiikauba aadressil (Paavli 5 hoone 1, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harjumaakond 10412) 14 päeva jooksul ostu hetkest arvates või esitama tõenduse selle kohta, et ta nimetatud aja jooksul andis kauba üle logistikafirmale. Müüjal on õigus keelduda vahendite hüvitamisest ajani, kuni ta ei saa tagasi varem tellija poolt ostetud kaupa.

6.6. Vahendid tagastatakse sõltuvalt varem sooritatud tehingust sularahas, millele klient peab ise järgi tulema aadressil (Paavli 5 hoone 1, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harjumaakond 10412) või siis kantakse Kliendi pangaarvele hiljemalt 7 päeva jooksul kauba kättesaamise hetkest.

 

7. Vastutus ja ettenägemata asjaolud

7.1. dzsmarket.ee (DZS Hooldus OÜ) kannab teie ees vastutust, teie aga kannate vastutust dzsmarket.ee (DZS Hooldus OÜ) ees nende tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud mahus.

7.2. dzsmarket.ee (DZS Hooldus OÜ) ei kanna vastutust teile mistahe tekitatud kahju eest või kauba kohaletoimetamisega viivitamise eest, kui kauba kadumine või viibimine on esile kutsutud dzsmarket.ee (DZS Hooldus OÜ) sõltumatutest asjaoludest, mida dzsmarket.ee (DZS Hooldus OÜ) ei võinud ja ei saanud kohaletoimetamisel ette näha (vääramatu jõu asjaolud).

 

8. Vaidluste lahendamine

8.1. Isikuandmete töötlusega seotud vaidlused lahendatakse läbi tugiteenistuse (info@dzsmarket.ee). Järelvalveorgan – Eesti andmekaitse inspektsioon (info@aki.ee).

 

9. Märkused

9.1. Kaupluses märgitud toodete kujutised kannavad illustreerivat iseloomu.

9.2. DZS Hooldus OÜ jätab endale õiguse muuta hinda, samuti keelduda erandjuhtudel kauba müügist.

9.3. Tooteinfot vaadatakse regulaarselt läbi ja uuendatakse. Andmed võivad olla uuendatud teie viimase külastamise hetkest.